Ngày mất nhà thiên văn học Hoa Kỳ Clyde W. Tombaugh (4/2/1906 – 17/1/1997)[1]. Đam mê thiên văn từ thưở nhỏ, năm 1927, Tombaugh đã tự chế tạo một chiếc kính thiên văn phản xạ bằng những bộ phận lấy ra từ xe ô tô và máy móc hỏng tại trang trại gia đình. Với chiếc kính tự chế, Tombaugh nghiên cứu Sao Hỏa và Sao Mộc. Ông gửi những kết quả quan sát của mình đến đài thiên văn Lowell với mong muốn nhận được thêm các hướng dẫn. Năm 1929, Tombaugh được nhận vào làm việc tại đài thiên văn Lowell. Tại đây, ông đã có được khám phá vĩ đại nhất trong cuộc đời mình: tìm ra Sao Diêm Vương (năm 1930).[2]

 

17/1/1997: Ngày mất nhà thiên văn học Hoa Kỳ Clyde W. Tombaugh - tombaugh beatty / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Tombaugh và chiếc kính thiên văn tự chế

 

Trong sự nghiệp của mình, Tombaugh đã tìm ra 1 hành tinh, 14 tiểu hành tinh [3], 1 sao chổi, 5 open cluster, 1 globular cluster, 1 supercluster, 1 supernova [2].

Ngày 24/8/2006, IAU đã quyết định xếp loại Sao Diêm Vương vào nhóm hành tinh lùn (dwarf planet). Trước quyết định này, vợ ông là Patricia đã khẳng định: « nếu còn sống, chắc Clyde cũng sẽ bằng lòng với quyết định này của IAU vì ông là một nhà khoa học, ông hiểu được những vấn đề mà thiên văn học gặp phải khi khám phá ra những thiên thể mới»
(She notes that Clyde “was a scientist. He would understand they had a real problem when they start finding several of these things flying around the place.”)[3]

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. January 17 – Births, Deaths, Eventshttps://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/1/1_17.htm
[2] VIC WINTER-JEN DUDLEY-ICSTARS ASTRONOMY, INC., 2007. Clyde W. Tombaugh 1906 – 1997, https://www.icstars.com/HTML/icstars/graphics/clyde.htm
[3] Wikipedia, 1/2007. [b]Clyde Tombaugh, https://en.wikipedia.org/wiki/Clyde_Tombaugh

Hero_Zeratul
ttvnol.com
Content Protection by DMCA.com