Luna 21 trở theo xe tự hành Lunakhod 2 [1]. Nhiệm vụ của các xe tự hành kiểu Lunakhod (1 và 2) là hoạt động lâu dài trên Mặt Trăng theo sự điều khiển phát đi từ Trái Đất, thu thập, phân tích các thông số về địa hình, đất đai, môi trường, … [2]

 

Ngày 16/01/1973, tàu thăm dò Luna 21 đã đổ bộ xuống Mặt Trăng - lunokhod / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Các xe tự hành Lunakhod

 

Lunakhod 2 có khối lượng 756kg, di chuyển trên hệ thống 8 bánh xe. Tốc độ tối đa Lunakhod có thể đạt được là 2km/h. Quá trình điều khiển được thực hiện bởi một nhóm 5 người trên Trái Đất. Nguồn năng lượng chính của Lunakhod là các tấm pin mặt trời triển khai trên nắp xe, ngoài ra, trong xe cũng có hệ thống pin riêng. Nắp xe có thể quay các góc từ 0 đến 180 độ, bảo đảm cho xe luôn nhận được tối đa nguồn năng lượng từ Mặt Trời. Tổng cộng Lunakhod2 hoạt động trong vòng 4 tháng, di chuyển 37 km.[2]

 

Ngày 16/01/1973, tàu thăm dò Luna 21 đã đổ bộ xuống Mặt Trăng - lunlun21 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Bề mặt Mặt Trăng chụp từ tàu Luna 21 (có thể thấy vết bánh xe của Lunakhod 2)

 

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. January 16 – Births, Deaths, Eventshttps://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/1/1_16.htm
[2] . Phil de Hit online.Le laboratoire mobile LUNAKHOD (URSS, 1970-1973), https://phil.ae.free.fr/astro/espace/lunexpl3.html
Hero_Zeratul
ttvnol.com
Content Protection by DMCA.com