Ông là giám đốc đầu tiên của đài thiên văn Harvard.

29/01/1859: Ngày mất nhà thiên văn Hoa Kỳ William Cranch Bond (09/09/1789 – 29/01/1859) - 180px William Cranch Bond / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: William Cranch Bond (09/09/1789 – 29/01/1859) [1].

 

William Cranch Bond ban đầu là một nhà thiên văn nghiệp dư với công việc chính là thợ chế tạo đồng hồ. Năm 1815, Bond được đại học Harvard cử đi châu Âu thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng đài thiên văn. Năm 1839, đài thiên văn Harvard khánh thành và William Cranch Bond giữ cương vị giám đốc. Năm 1848, cùng với con trai là George Phillips Bond, ông phát hiện ra vệ tinh thứ 8 của Sao Thổ – Hyperion (độc lập với cha con ông, nhà thiên William Lassell cũng đã phát hiện ra vệ tinh này cũng trong năm 1848) [2]. Cha con ông là những nhà thiên văn Hoa Kỳ đầu tiên áp dụng kỹ thuật chụp ảnh vào việc quan sát thiên văn [2].

Tên của cha con ông được dùng để đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một vùng trên bề mặt vệ tinh Hyperion và tên của tiểu hành tinh số 767 (Bondia)[2]

Tài liệu tham khảo:
[1]. Today in Science History, 1999 – 2007. January 29 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/11/1_29.htm
[2]. Hartmut Frommert, Christine Kronberg, 09/2006. William Cranch Bond (September 9, 1789 – January 29, 1859), https://www.seds.org/messier/xtra/Bios/wcbond.html

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com