Ngày 31/01/1958, Hoa Kỳ chính thức bước vào kỷ nguyên vũ trụ bằng việc phóng thành công vệ tinh Explorer 1[1]. Explorer 1 có dạng hình trụ, dài 2.03 m, đường kính 0.152 m, khối lượng 13.97 kg, được đưa lên không gian bởi tên lửa đẩy Jupiter – C. Explorer 1 đã chứng minh sự tồn tại vành đai các hạt mang năng lượng cao bao quanh Trái Đất đã được dự đoán trước đó bởi tiến sĩ James A. Van Allen (vành đai này được đặt tên là vành đai Van Allen)[2]

Ngày 31/01/1958, Hoa Kỳ chính thức bước vào kỷ nguyên vũ trụ - / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Vệ tinh Explorer 1
Ngày 31/01/1961, NASA đã đưa loài linh trưởng đầu tiên lên vũ trụ: chú tinh tinh 4 tuổi tên là Ham [1]. Đây là một trong những thử nghiệm cuối cùng nhằm đưa người lên vũ trụ của Hoa Kỳ. Chuyến bay thành công, Ham đã chịu trạng thái không trọng lượng trong khoảng 7 phút, trở về Trái Đất an toàn [3]. Ngày 5/5/1961, phi công vũ trụ Alan B. Shepard đã trở thành người Hoa Kỳ đầu tiên bay vào vũ trụ [1]

 

Ngày 31/01/1958, Hoa Kỳ chính thức bước vào kỷ nguyên vũ trụ - ham3434 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Ham sau chuyến bay thành công

Tài liệu tham khảo:
[1]. Today in Science History, 1999 – 2007. January 31 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/1/1_31.htm
[2]. Explorer 1, 01/2005. Ed Grayzeck, https://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=1958-001A
[3]. Kristine Sigsbee, 06/2001. Ham, https://ham.space.umn.edu/kris/ham.html

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com