Ngày 11/02/1970, Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên: Osumi 5 [1]. Với sự kiện trên, Nhật Bản đã trở thành nước thứ 4 trên thế giới phóng vệ tinh vào vũ trụ (sau Liên Xô, 1957; Hoa Kỳ, 1958; Pháp, 1965). Osumi nặng 24 kg, sử dụng tên lửa đẩy Lambda 4S, có nhiệm vụ thám hiểm tầng trên của khí quyển. Trước Osumi 5, Nhật Bản đã thất bại tổng cộng 4 lần trong việc phóng vệ tinh.

[1970-02-11] Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên: Osumi 5 - 1 fvmvhd / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Tên lửa Lambda 4S

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. February 11 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/2/2_11.htm

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com