Ngày 12/02/2001, tàu thám hiểm NEAR-Shoemaker đã đổ bộ xuống bề mặt tiểu hành tinh Eros [1]. Được phóng đi từ ngày 17/02/1996, NEAR-Shoemaker đã tiếp cận Eros vào giai đoạn cuối năm 1998, đầu 1999. Tháng 2 năm 2000, NEAR-Shoemaker bắt đầu thâm nhập vào quỹ đạo xung quanh Eros, sau đó 1 năm, ngày 12/02/2001, tàu thám hiểm đã hạ cánh mềm thành công xuống bề mặt tiểu hành tinh. Sau khi đổ bộ, NEAR-Shoemaker còn tiếp tục hoạt động cho đến ngày 2802/2001.[2]

Ngày 12/02/2001, NEAR-Shoemaker đổ bộ bề mặt tiểu hành tinh Eros - / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: NEAR-Shoemaker nằm trong tên lửa Delta II

NEAR-Shoemaker là dự án đầu tiên thực hiện việc phóng tàu thám hiểm nghiên cứu các tiểu hành tinh gần Trái Đất (Near Earth Asteroid Rendezvous). Đây cũng là thiết bị nhân tạo đầu tiên của con người hạ cánh thành công xuống bề mặt một tiểu hành tinh [2]

Ngày 12/02/2001, NEAR-Shoemaker đổ bộ bề mặt tiểu hành tinh Eros - 2 qjgvct / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: NEAR-Shoemaker tiếp cận Eros

Tài liệu tham khảo:
[1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]. JHUAPL. NEAR Fact Sheet, near.jhuapl.edu/media/NEAR_fact_sheet.pdf

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com