+ Ngày sinh nhà khoa học người Nga Сергей Павлович Королёв (Sergei Pavlovich Korolev) [1, trang 13] (12/01/1907 – 14/01/1966). Korolev là Tổng công trình sư của Liên Xô trong cuộc chạy đua lên không gian với người Mỹ trong những năm 50 và 60 của thế kỷ XX [2]. Tên tuổi của ông gắn liền với sự thành công của hàng loạt chương trình không gian như: Sputnik, Vostok, Voskhod, Soyuz, …

Ngày 12/01: Ngày sinh nhà khoa học người Nga Sergei Pavlovich Korolev, Ngày thành lập Hội Thiên văn Anh - Sergey Korolyov 140 190 for collage / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Сергей Павлович Королёв (1907 – 1966)

+ 12/01/1820: Ngày thành lập Hội Thiên văn Anh (Astronomical Society), tiền thân của Hội Thiên văn Hoàng gia Anh – Royal Astronomical Society (1831). Những người sáng lập đầu tiên của Hội Thiên văn Anh gồm có: John Herschel, Charles Babbage, Henry Colebrooke, Thomas Colby, Daniel Moore, Olinthus Gregory, William Pearson, Francis Baily, … Chủ tịch đầu tiên của hội Thiên văn Anh là William Herchel [3].

Tài liệu tham khảo:
[1]. [1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]. Wikipedia, 01/2007. Sergey Korolyov[i], https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Korolev
[3]. JOC/EFR, 08/2004. [i]The Royal Astronomical Society (London)
https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Societies/Astronomical.html

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com