Ngày mất nhà thiên văn người Pháp Henri Alexandre Deslandres (24/7/1853 – 15/1/1948)[1]. Ông là một trong những người đi tiên phong trong việc áp dụng nghiên cứu, phân tích quang phổ trong nghiên cứu thiên văn.

Năm 1868, dựa trên những kinh nghiệm quan sát, nghiên cứu Mặt Trời, nhà thiên văn Pierre Janssen đã có một báo cáo với viện Hàn lâm Khoa học, nhấn mạnh vai trò của Vật lý thiên văn: ” ce n”est plus la géométrie et la mécanique qui dominent désormais en astronomie mais la physique et la chimie ” (tạm dịch: Hình học và Cơ học không còn giữ vai trò chính trong Thiên văn học, thay vào đó là Vật lý và Hóa học). Những đề xuất của Janssen đã không đươc giám đốc đài thiên văn Paris lúc bấy giờ là Le Verrier chấp nhận. Tuy nhiên, chính phủ Pháp đã quyết định xây dựng thêm 1 đài thiên văn ở Meudon, ngoại ô Paris, nơi Janssen và Deslandres tiến hành những nghiên cứu đầu tiên về Vật lý thiên văn. Năm 1889, Amédée Mouchez thay Le Verrier làm giám đốc đài thiên văn Paris. Mouchez quyết định đẩy mạnh Vật lý thiên văn và mời Deslandres về đài thiên văn Paris làm việc.[2] Năm 1894, Deslandres phát minh ra máy ghi quang phổ Mặt Trời (spectroheliograph) (Trước đó 1 năm, nhà thiên văn Hoa Kỳ George E. Hale cũng đã phát minh ra spectroheliograph, tuy nhiên, công việc của Hale và Deslandres là độc lập với nhau).[3]

Deslandres từng giữ nhiệm vụ giám đốc đài thiên văn Meudon, giám đốc đài thiên văn Paris. Tên của ông được dùng để đặt cho một crater trên Mặt Trăng [2]

 

Ngày 15/01: Ngày mất nhà thiên văn người Pháp Henri Alexandre Deslandres (24/7/1853 – 15/1/1948) - deslandres / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Henri Alexandre Deslandres (24/7/1853 – 15/1/1948)

Tài liệu tham khảo:

[1]Today in Science History, 1999 – 2007. JANUARY 15 – BIRTHS, DEATHS, EVENTShttps://www.todayinsci.com/cgi-bin/indexpage.pl?https://www.todayinsci.com/1/1_15.htm
[2]Wikipedia, 22/11/2006. Henri Deslandres, https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Deslandres
[3] JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Henri Alexandre Deslandres, https://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/Deslandres/index.html

 

Hero_Zeratul
ttvnol.com
Content Protection by DMCA.com