Ngày 23/08/1966, tàu Lunar Orbiter 1 đã tiến hành chụp ảnh Trái Đất khi đang chuyển động trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trăng. Đây là 2 bức ảnh đầu tiên của Trái Đất được chụp từ khoảng cách xấp xỉ 380 nghìn km.
Ngày 23/08/1966, tàu Lunar Orbiter 1 đã tiến hành chụp ảnh Trái Đất khi đang chuyển động trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trăng. Đây là 2 bức ảnh đầu tiên của Trái Đất được chụp từ khoảng cách xấp xỉ 380 nghìn km [1]

 

Ngày 23/08/1966, tàu Lunar Orbiter 1 đã tiến hành chụp ảnh Trái Đất từ quỹ đạo Mặt Trăng - lo1 h102 123 d6pysm / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Một trong 2 bức ảnh chụp Trái Đất của Lunar Orbiter 1

Lunar Orbiter 1 là nhiệm vụ đầu tiên của dự án Lunar Orbiter phóng các tàu vũ trụ không người lái kiểu vệ tinh đến Mặt Trăng. Mục đích chính của dự án là vẽ bản đồ chi tiết bề mặt Mặt Trăng, xác định rõ vị trí đổ bộ cho các tàu Surveyor và Apollo. Lunar Orbiter 1 được phóng lên không gian vào ngày 10/08/1966. Quá trình chụp ảnh diễn ra từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 8. Tổng cộng, Lunar Orbiter đã hoạt động trong 35 ngày, chụp 413 bức ảnh với độ phân giải cao và vừa phải. Tổng diện tích được chụp là khoảng 262 nghìn km vuông thuộc bề mặt quay về phía Trái Đất và 3 triệu km vuông thuộc phía bên kia của Mặt Trăng [2]

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. August 23 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/8/8_23.htm
[2]NASA Goddard Space Flight Center, Last Upadted 09/2004. Lunar Orbiter to the Moon (1966 – 1967), https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/lunarorb.html

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com