Ngày 27/01/1967, tai nạn đã xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống Apollo/Sarturn 204 (AS – 204). Hỏa hoạn đã xảy ra trong khoang điều khiển (Command Module) gây ra cái chết của 3 phi công vũ trụ Virgil I. Grissom, Edward H. White và Roger B. Chaffee [1, trang 28]. Theo kế hoạch, AS – 204 và 3 phi công vũ trụ sẽ bay vào không gian, thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của chương trình Apollo thám hiểm Mặt Trăng. Sau tai nạn trên, NASA đã quyết định truy tặng danh hiệu «Apollo 1» cho hệ thống và phi hành đoàn.

Ngày 27/01/1967: Tai nạn chết người khi vận hành thử nghiệm hệ thống Apollo/Sarturn 204 - people17 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Grissom, White và Chaffee

Sau sự cố này, hàng loạt thay đổi đã được thực hiện đối với cấu trúc module điều khiển của các tàu Apollo: cấu tạo thay đổi theo hướng nâng cao khả năng thoát hiểm đối với người bên trong; thành phần không khí ban đầu chuyển thành 60% oxy và 40 % nitơ; các vật liệu dễ cháy hoàn toàn bị thay thế; bộ quần áo phi hành và các thiết bị thông tin cũng được cải tiến.[2]

Tài liệu tham khảo:
[1]Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]Steve Garber, NASA History Web Curator , update 01/2007. NASA Apollo Mission Apollo-1, https://history.nasa.gov/Apollo204/

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com