Ngày 9/1/1839, nhà thiên văn học người Scotland Thomas James Henderson (28/12/1798 – 23/11/1844) công bố kết quả đo đạc tiến hành bằng phương pháp thị sai (parallax) đối với sao Alpha Centauri.[1] Mặc dù những kết quả đo khoảng cách đã có được trong khoảng những năm 1832, 1833, tuy nhiên do sự không chính xác của dụng cụ đo, Henderson chỉ công bố kết quả vào 1839 (sau khi Friedrich Wilhelm Bessel công bố khoảng cách đo bằng thị sai đối với sao 61 Cygni vào năm 1838).[2]

Kết quả đo khoảng cách từ Trái Đất đến sao Alpha Centauri của Henderson là 3.25 năm ánh sáng, nhỏ hơn kích thước thật ngày nay đo được 33.7%. Kết quả đo khoảng cách của Bessel đối với sao 61 Cygni (10.4 năm ánh sáng) chính xác hơn, chỉ nhỏ hơn kết quả đo được ngày nay khoảng 9.6%. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu ngày nay đều công nhận Henderson là nhà thiên văn đầu tiên tiến hành đo khoảng cách các vì sao bằng phương pháp thị sai.

Vốn xuất thân là một luật sư, tuy nhiên, niềm yêu thích đối với thiên văn và toán đã khiến Henderson đến làm việc tại đài quan sát của chính phủ Anh tại mũi Hảo Vọng, Nam Phi. Sau đó 2 năm, ông quay về Edinburgh và trở thành nhà thiên văn hoàng gia đầu tiên của Scotland. Tác phẩm lớn nhất của Henderson là bản danh mục sao trong đó chứa vị trí của hơn 60000 ngôi sao. [1]

Ngày 9/1/1839, công bố kết quả đo đạc tiến hành bằng phương pháp thị sai đối với sao Alpha Centauri - full henderson / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Bia tưởng niệm Henderson

Tài liệu tham khảo:
[1]. Tammy Plotner, 2007. What is up 2007, 365 days of skywatching, https://www.astrowhatsup.com/download-the-book/
[2]. [b]Wikipedia, 2006. Thomas James Henderson, https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_James_Henderson

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com