Georg Rheticus sinh ra tại thành phố Feldkirch, miền tây nước Áo. Năm 1536, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đại học Wittenberg, ông ở lại trường làm giảng viên thiên văn và toán. Năm 1538, Rheticus được nhà trường phân công thực hiện một chuyến đi dài ngày, đến học hỏi và làm việc cùng các nhà thiên văn nổi tiếng đương thời. Tháng 5 năm 1539, ông đến Frauenburg (Ba Lan), trở thành người học trò duy nhất của Nicolas Copernicus.

Rheticus là một trong những người đầu tiên hưởng ứng và góp phần quan trọng vào việc quảng bá thuyết Nhật Tâm của Copernicus. Năm 1540, Rheticus xuất bản « Narratio Prima » (Thông báo thứ nhất), tác phẩm đầu tiên giới thiệu về thuyết Nhật Tâm. Năm 1541, ông vận động thành công hoàng thân Albrecht cho phép in tác phẩm « De Revolutionibus Orbium Coelestium » (Về chuyển động quay của các thiên thể), tác phẩm tâm huyết cả đời của Copernicus. Cuốn sách được bắt đầu in năm 1542, bản in đầu tiên đã kịp được đặt vào tay Copernicus khi ông đang hấp hối (tháng 5 năm 1543).

Từ năm 1542, Rheticus được mời đến giảng dạy toán tại trường đại học Leipzig. Sau đó ông tiếp tục thực hiện 1 số chuyến du học ở các thành phố châu Âu và học thêm nghề dược. Năm 1554, Rheticus chuyển đến làm việc tại đại học Krakóv, Ba Lan. Trong những năm cuối đời, Rheticus sống tại thành phố Kassa, nay được đổi tên là Kosice, Hungary.

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng.

Ngày 05/12, Ngày mất nhà thiên văn học, toán học người Áo Georg Joachim Rheticus (16/02/1514 – 05/12/1576)/ - 11668 Rar Rheticus Titel / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Tác phẩm Narratio Prima

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. February 16 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/2/2_16.htm
[2].JOC/EFR, 06/1998.Georg Joachim von Lauchen Rheticus, https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Rheticus.html

Trần Tuấn Tú
ttvnol.com

 

 


Content Protection by DMCA.com