Bertil Lindblad sinh ra ở Örebro, miền trung Thụy Điển. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đại học Uppsala, ông tiếp tục ở lại trường tham gia công tác giảng dạy. Năm 1927, ông được bổ nhiệm là giám đốc đài thiên văn Stockholm. Lindblad đã đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi qua đời.

Lindblad tập trung vào nghiên cứu lý thuyết về chuyển động quay của các ngôi sao trong thiên hà. Bằng việc phân kích kỹ lưỡng chuyển động biểu kiến của các ngôi sao gần Mặt Trời, Lindblad đã đưa ra kết luận: chuyển động quay của những ngôi sao gần tâm Ngân Hà hơn sẽ nhỏ hơn. Kết luận này sau đó đã được Jan Oort khái quát thành học thuyết về chuyển động vi phân của các thiên hà. Lindblad là người ủng hộ và xác thực những kết luận của Harlow Shapley về vị trí của Mặt Trời trong Ngân Hà (1)

 

Ngày 26-11, Ngày sinh nhà thiên văn học Thụy Điển Bertil Lindblad (26/11/1895 – 26/06/1965) - Bertil Lindblad.1895 1965 / Thiên văn học Đà Nẵng

Bertil Lindblad (26/11/1895 – 26/06/1965)

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một tiểu hành tinh (asteroid 1448 Lindbladia)

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. November 26 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/11/11_26.htm
[2]JST, 2006-02-25. The Bruce Medalists, Bertil Lindblad, https://www.phys-astro.sonoma.edu/brucemedalists/lindblad/
[3]Wikipedia, 10/2007. Bertil Lindblad, https://en.wikipedia.org/wiki/Bertil_Lindblad

 

==============
Ghi chú
(1) Shapley đã đưa ra cấu trúc tổng quát khá chính xác của Ngân Hà (có dạng đĩa dẹt, phần tâm nằm ở hướng chòm sao Sagittarius, Mặt Trời không nằm ở tâm Ngân Hà..), tuy nhiên các số liệu về kích thước lại không đúng. Ông đã không tính đến chuyện ánh sáng từ các ngôi sao, cụm sao đã bị các đám khí và bụi hấp thụ một phần cho nên những số liệu về kích thước tính ra được đều lớn hơn thực tế.

Trần Tuấn Tú
ttvnol.com

 

Content Protection by DMCA.com