Ba cặp sao sáng trong chòm sao Ursa Major (Đại Hùng) từ lâu đã được biết đến từ các nhà thiên văn cổ đại Ả-rập (Arab) với tên gọi “Ba bước nhảy của Linh dương” (The Three Leaps of the Gazelle).

Ba bước nhảy của Linh dương - Chòm sao Đại Hùng - 3 dcjrhd / Thiên văn học Đà Nẵng
Đó là các cặp sao:
Alula Australis (ξ UMa) – Alula Borealis (ν UMa)
Tania Australis (μ UMa) – Tania Borealis (λ UMa)
Talitha Australis(κ UMa) – Talitha Borealis (ι UMa)

Hình ảnh:
Stellarium, Naturepl, National Geographic

Content Protection by DMCA.com