Chòm sao Bắc Miện mang hình ảnh chiếc vòng hoa của Bacchus tặng cho nàng Ariadne. Chòm sao này với diện tích 179 độ vuông, rất nhỏ với vị trí 72/88 trong danh sách các chòm sao theo diện tích.

Dũng sĩ Hercules là con trai của thần Zeus. Chàng được biết đến với 12 kỳ công nổi tiếng và các khó khăn mà chàng gặp phải đều là âm mưu của nữ thần Hera. Những chòm sao có truyền thuyết liên quan đến chàng Hercules gồm Leo, Hydra, Cancer, Sagittarius, Lupus, Aquila, Sagitta, Draco,… Chòm sao Dũng sĩ Hercules với diện tích 1225 độ vuông, lớn thứ 5 về diện tích trong danh sách 88 chòm sao.

Hai chòm sao Bắc Miện và Dũng sĩ Hercules rất khó xác định, vì vậy chúng ta có thể xác định hai chòm sao này thông qua hai ngôi sao Arcturus (chòm sao Mục Phu) và Vega (chòm sao Thiên Cầm).

Xác định chòm sao Bắc Miện và Dũng sĩ Hercules - BacMien / Thiên văn học Đà Nẵng

Trước tiên, bạn hãy xác định hai ngôi sao: Arcturus (bằng nhóm sao Bắc Đẩu) và Vega (ngôi sao sáng nhất trong “Tam giác mùa hè”).

– Arcturus (tức Alpha Bootis) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Mục Phu, và là ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời đêm với độ sáng biểu kiến là -0,04, cách Trái Đất 37 năm ánh sáng.Theo tiếng Hi Lạp, Arcturus có nghĩa là người theo dõi gấu, vì Mục Phu là hình ảnh người thợ săn gấu, luôn theo dõi hai mẹ con gấu, tức là chòm sao Gấu lớn và Gấu nhỏ.

– Vega (tức Alpha Lyrae, Chức Nữ) là ngôi sao sáng nhất chòm sao Thiên Cầm và là ngôi sao sáng thứ năm trên bầu trời đêm với độ sáng biểu kiến là 0, được lấy làm mốc về độ sáng biểu kiến các thiên thể. Vega cách Trái Đất 25 năm ánh sáng.

Sau đó bạn sẽ kẻ một đoạn thẳng nối hai ngôi sao sáng này và chia đoạn thẳng đó thành 3 phần bằng nhau. Vị trí 2 điểm chia đoạn thẳng này chính là nằm ngay chòm sao Bắc Miện và Dũng sĩ Hercules.

Thái Lợi – DAC

Content Protection by DMCA.com