Thẻ:phút

Diễn biến nhật thực vành khuyên 15/01/2010

Chiều nay 15.1, nhật thực vành khuyên bắt đầu tại TP.HCM vào khoảng 14 giờ 16 phút, đạt cực đại vào lúc 15 giờ 40 phút và dần kết thúc lúc 16 giờ 20 phút.   Anh Nguyễn Tuấn Anh, phóng viên Báo Thanh Niên; đồng thời là thành viên Câu lạc bộ Thiên văn

Theo dõi chúng tôi