Khám phá bề mặt Mặt Trăng
Tháng Mười Hai 2, 2009
0

Như chúng ta đã biết, trên Mặt Trăng có vô số những miệng hố thiên thạch lớn nhỏ, là kết quả của những va chạm từ lúc nó hình thành cho đến nay. Tuy nhiên trong bức hình dưới đây, khó có ai có thể nghĩ được rằng trên Mặt Trăng lại có nhiều miệng hố thiên thạch đến vậy…

mooncraters - Khám phá bề mặt Mặt Trăng

Thohry
ttvnol.com

Bình luận