Eurora là vệ tinh của Sao Mộc, nó được Galileo Galilei và Simon Marius phát hiện năm 1610.

Vệ tinh này với đường kính khoảng 3 100 km, là vệ tinh nhỏ nhất trong nhóm vệ tinh Galileo của Sao Mộc. Vệ tinh Europa này nhỏ hơn Mặt Trăng một chút xíu (Mặt Trăng có đường kính khoảng 3 476 km).

Europa có kích thước bằng Mặt Trăng của chúng ta, nhưng nó chứa lượng nước nhiều hơn tất cả các đại đương trên Trái Đất

Và người ta cho rằng trong đại dương dưới bề mặt của Europa có thể tồn tại sự sống.

[Fun Fact] Lượng nước trên Europa - / Thiên văn học Đà Nẵng

Thái Lợi DAC theo Curiosity/ NASA

Content Protection by DMCA.com