Có phải mặt trăng chỉ nổi trên bầu khí quyển của trái đất không? Không hẳn vậy.

Tính từ trái đất, mặt trăng cách khoảng 384.400km, nhưng hầu hết các mô tả đều không minh hoạ cho khoảng cách này. Trong thực tế, mỗi hành tinh trong Hệ mặt trời( không bao gồm Sao Diêm Vương hay bất kì vệ tinh của các hành tinh) có thể xếp hàng trong không gian giữa trái đất và mặt trăng của chúng ta.

Khoảng cách trong không gian được đo bằng đơn vị thiên văn (AU), 1 AU xấp xỉ bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km.

Mặt trăng cách Trái đất xa như thế nào?

Content Protection by DMCA.com