Màu sắc chính thức của vũ trụ là Cosmic Latte.

Màu sắc chính thức của vũ trụ - Untitled 2 pinw0t / Thiên văn học Đà Nẵng

Các nhà thiên văn từ Đại học Johns Hopkins đã khảo sát màu sắc của tất cả ánh sáng từ 200.000 thiên hà và đo phạm vi quang phổ ánh sáng trong vũ trụ để khám phá màu sắc trung bình của nó

Màu Cosmic Latte:
Hex triplet: #FFF8E7

Red: 255
Green: 248
Blue: 231

SiriusDAC theo Johns Hopkins University, Curiosity

Content Protection by DMCA.com