Kích thước tương đối của mặt trời nhìn từ 8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời (trung bình kích thước Mặt Trời ở các cận điểm quỹ đạo và viễn điểm quỹ đạo của các hành tinh khi quay quanh Mặt Trời)

Kích thước tương đối của Mặt Trời nhìn từ 8 hành tinh - Untitled 1 pnwy9z / Thiên văn học Đà Nẵng

Mặt Trời (với đường kính 1,392 ×10^6 km, gấp 109 lần Trái Đất) là thiên thể lớn nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta. Tuy nhiên so với các ngôi sao khác trong vũ trụ thì kích thước của nó chỉ tầm trung bình mà thôi.

SiriusDAC theo Burton MacKenzie/ Curiosity

Content Protection by DMCA.com