Nếu Trái Đất không có lõi ngoài, nó sẽ không có bầu khí quyển - 2 gcuqkf / Thiên văn học Đà Nẵng

Nếu Trái Đất không có lõi ngoài, nó sẽ không có bầu khí quyển.

Sự chuyển động của kim loại dạng lỏng ở lõi ngoài tạo nên từ trường Trái Đất. Đây là tấm khiên bảo vệ Trái Đất khỏi gió Mặt Trời. Nếu không có nó, gió Mặt Trời sẽ thổi bay bầu khí quyển của chúng ta.

Lõi ngoài của Trái Đất là chất lỏng kim loại bao quanh phần nhân rắn bên trong, nó được cấu thành từ những kim loại như sắt, niken, và một lượng nhỏ các kim loại khác.

Sự chuyển động của sắt ở thể lỏng trong lõi ngoài sinh ra cả từ trường và điện trường. Khi kim loại này ở trong nhân ngoài chảy qua các miền này (từ trường và điện trường), nhiều dòng điện và từ trường sẽ được tạo ra hơn.

Toàn bộ hệ thống tự duy trì này được gọi là geodynamo, nó tạo ra từ trường khổng lồ bao quanh Trái Đất.

Vy Vy DAC

Source: It’s Okay To Be Smart, Institute of Physics/Curiosity

Content Protection by DMCA.com