Heinrich Olber sinh ra ở Arbergen, tây bắc nước Đức. Ông học đại học chuyên ngành dược ở Bremen và sau đó trở thành một thầy thuốc. Đam mê thiên văn, Olbers đã cải tiến tầng thượng của ngôi nhà của mình thành một đài quan sát. Ông đã phát hiện ra được hai trong 4 tiểu hành tinh đầu tiên: Vesta (năm 1802) và Pallas (năm 1807). Ông đã đưa ra giả thiết về sự tồn tại của một hành tinh trong vùng không gian giữa Sao Hỏa và Sao Thổ. Hành tinh này đã bị vỡ tan, tạo ra vành đai tiểu hành tinh. Tuy nhiên, giả thiết này đã không còn được chấp nhận trong thiên văn học hiện đại.

11/10/1758, Ngày sinh nhà thiên văn học người Đức Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers - 200px Heinrich Wilhelm Olbers / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers (11/10/1758 – 02/03/1840)

Tên ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng, một tiểu hành tinh (asteroid 1002 Olbersia), một vùng tối trên bề mặt tiểu hành tinh Vesta và một sao chổi (13P/Olbers).

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. October 11 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/10/10_11.htm
[2]Wikipedia, 10/2007. Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers, https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Matth%C3%A4us_Olbers

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com