Ngày 29/09/1988, NASA đã phóng thành công tàu con thoi Discovery (nhiệm vụ STS-26). Đây là chuyến bay đánh dấu sự trở lại của đội tàu con thoi Hoa Kỳ sau gần 3 năm tạm ngừng hoạt động bởi thảm họa nổ tàu Challenger tháng 1 năm 1986.

Ngày 29/09/1988, NASA đã phóng thành công tàu con thoi Discovery (nhiệm vụ STS-26) - sts 26 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Logo của STS-26

STS-26 là chuyến bay vào không gian lần thứ 7 của tàu Discovery (lần thứ 26 của toàn bộ các tàu con thoi NASA). Phi hành đoàn bao gồm 5 người:

Frederick H. Hauck: chỉ huy
Richard O. Covey: phi công
John M. Lounge: chuyên viên kỹ thuật
George D. Nelson: chuyên viên kỹ thuật
David C. Hilmers: chuyên viên kỹ thuật

Nhiệm vụ chính của STS-26 là triển khai 1 vệ tinh thông tin (TDRC-C) lên quỹ đạo. Ngoài ra, phi hành đoàn còn thực hiện thêm 11 thí nghiệm khoa học kỹ thuật. STS-26 kéo dài trong 4 ngày 1 tiếng, tổng cộng tàu Discovery đã bay được quãng đường dài 2 triệu 703 nghìn km.

Ngày 29/09/1988, NASA đã phóng thành công tàu con thoi Discovery (nhiệm vụ STS-26) - sts 26 / Thiên văn học Đà Nẵng
Ảnh: Phi hành đoàn STS-26

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. September 29 – Births, Deaths, Events, https://www.todayinsci.com/9/9_29.htm
[2]Wikipedia, 09/2007. STS-26, https://en.wikipedia.org/wiki/STS-26

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học – ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com