Themisto (Jupiter XVIII) là một vệ tinh rất bé với bán kính trung bình chỉ vào khoảng 4 km, nặng khoảng 6.89×10^14 kg. Vệ tinh này chuyển động một vòng quanh Sao Mộc hết 129 ngày Trái Đất với khoảng cách trung bình đến hành tinh mẹ khoảng 0.05 AU.

Mặc dù được phát hiện từ năm 1975 nhưng các quan sát vào thời điểm đó chưa cho phép tính toán chính xác quỹ đạo của Themisto và sau đó 1 thời gian, các nhà thiên văn gần như đã mất «liên lạc» với nó. Năm 2000, nhóm 4 nhà thiên văn Sheppard, Jewitt, Fernández và Magnier đã tìm lại được vệ tinh này.

Ngày 30/09/1975, 2 nhà thiên văn Kowal và Roemer phát hiện vệ tinh Themisto của Sao Mộc - Themisto / Thiên văn học Đà Nẵng
Vệ tinh Themisto (ảnh minh họa dựa trên các kết quả quan sát)

Tài liệu tham khảo:
[1]Mark Wade, 1997-2007. Encyclopedia Astronautica, This Day in Space History, September 30, https://astronautix.com/thisday/sepber30.htm
[2]Wikipedia, 09/2008. Themisto (moon), https://en.wikipedia.org/wiki/Themisto_(moon)

Hero_Zeratul
ttvnol.com

Content Protection by DMCA.com